Oecd Deposits by Country

CountryInflationGDPPopulationInterest RateChangeCurrencyLast Updated
Turkey7.8%13,90576,667,8649.25% - TRYNov 2016
Iceland3.9%41,000328,1704.85% - ISKNov 2016
Chile3.3%15,00217,819,0544.32%CLPNov 2016
New Zealand4.5%26,6704,541,3403.50%NZDNov 2016
Australia3.4%38,66323,665,6003.05%AUDNov 2016
South Korea4.2%27,93850,423,9552.00% - KRWNov 2016
Canada2.8%37,94735,540,4191.43%CADNov 2016
Norway1.9%53,4715,156,4501.40% - NOKNov 2016
United Kingdom2%34,38864,105,6541.35% - GBPMay 2016
United States1.5%45,934319,094,0001.31% - USDNov 2016